ปลัดมท.ยันสอบสุขุมพันธุ์10ก.ย.ต้องรู้ผล

ปลัด มท. ยัน สอบ ‘สุขุมพันธุ์’ ปมประดับไฟแล้ว ย้ำ 10 ก.ย. ต้องรู้ผล รายงาน พล.อ.อนุพงษ์ เพื่อดำเนินการปลด – ย้ายตามกฎหมายปลัดมท.นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน 39.5 ล้านบาท ว่า คณะกรรมการชุดนี้เป็นการสอบข้อเท็จจริงทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ทางอาญา วินัย และความรับผิดทางละเมิด

เมื่อมี 3 เรื่องนี้เกิดขึ้น ทาง กทม. เป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่จะต้องดำเนินการ ส่วนกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดำเนินการเฉพาะตัวบุคคล คือ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. เท่านั้น ขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการสอบสวน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ อยู่ และได้ข้อมูลจาก กทม. และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มาบางส่วนแล้ว หากมีความชัดเจน จะแถลงให้รับทราบอย่างแน่นอน

ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เปิดเผยว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้ดำเนินการมา 2-3 ครั้งแล้ว จนถึงขณะนี้ข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยได้ขอไปยัง กทม. สตง. และฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มาบางส่วนแล้ว แต่รายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการสอบสวน

อย่างไรก็ตาม ใน วันที่ 10 ก.ย. นี้ จะต้องรู้ผลหากพบความผิดจริงจะรายงานไปที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินปลดย้ายตามกฎหมายต่อไป จากเดิมที่ให้รายงานความคืบหน้าแค่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่เมื่อมีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่50/2559 ตามมาตรา 44 ออกมา ก็จะต้องรายงานมาที่นายกรัฐมนตรีด้วย