อริฉุนไล่ยิงจ่าอากาศเอกดับ เหตุพูดผิดหูหน้าร้านข้าวต้ม.

จ่าอากาศเอก กองทัพไทย ถูกยิงดับคาร้านข้าวต้ม ย่านดอนเมือง หลังมีปากเสียงกับอริ จนท.เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ยิง-จ่าอากาศเมื่อเวลา 03.30 น.วันที่ 8 ก.ค.ร.ต.อ.อภิรัตน์ จันลดา รองสว.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง ได้รับแจ้งว่ามีชายถูกยิงเสียชีวิต บริเวณริมถนนสรงประภา แขวง-เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมพล.ต.ต.เจริญ ศรีศลักษณ์ ผบก.น.2 และพ.ต.อ.สุรเชษฐ์  บัณฑิตย์ ผกก.สน.ดอนเมือง ที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างซอยสรงประภา ระหว่างซอย 6 และ ซอย 8 บริเวณริมถนนพบศพจ่าอากาศเอก สุรเชษฐ์ สุวรรณมณี อายุ 48 ปี สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย นอนเสียชีวิต ตรวจสอบตามร่างกายพบบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดที่ศีรษะเหนือกกหูขวาทะลุหน้าผาก จากการตรวจสอบยังพบรอยกระสุนปืน 4 รู อยู่ตามประตูเหล็กอาคารพานิชย์ที่อยู่ใกล้เคียง

ด้าน พล.ต.ต.เจริญ กล่าวว่า จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มผู้ตายพร้อมเพื่อน 4-5 คน ได้ดื่มกินกันมาจากร้านอื่นก่อนที่จะมานั่งกินข้าวต้มที่ร้านเกิดเหตุ ต่อมาผู้ก่อเหตุได้เดินเข้ามาภายในร้านและมีปากเสียงกัน ก่อนผู้ตายจะเดินออกจากร้านเพื่อกลับไปที่รถยนต์ที่จอดอยู่ ขณะนั้นเองผู้ก่อเหตุได้เดินตามออกมาและใช้อาวุธปืนไล่ยิงก่อนจะขี่จยย.หลบหนีไป เบื้องต้นสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องเขม่นกันมาก่อน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบปากคำกลุ่มเพื่อนผู้ตายและพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


การขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ

การขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบขับขี่รถจักรยานสาธคุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ1) ต้องได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขัขรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี ทีได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี2) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ดังนี้
(1) ต้องมีอายุไม่ต้ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอรับใบขับขี่รถสาธารณะและใบขับขี่รถยนต์รถสาธาร-นะสามล้อสาธารณะ สำหรับผู้ขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์(2) มีความรู้ความสามารถในการขับรถ(3) มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้(5) ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ(6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน(7) ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
(8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน(ก) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายข) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น(ค) ในลักษณะกีดขวาง

การจราจร(ง) ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด(จ) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน(ฉ) โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือนร้อนของผู้อื่น4) มีสัญชาติไทย5) รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบขับขี่พอสมควร6) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง7) ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
8) ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด

ภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ความผิดฐานรับของโจร และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวงกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 8) ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า
(ก) หกเดือนสำหรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาไม่เกินสามเดือน
(ข) หนึ่งปีสำหรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาไม่เกินสามเดือนในคดีเกี่ยวด้วยการใช้รถกระทำความผิด หรือ
(ค) หนึ่งปีหกเดือนสำหรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสามปี และได้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนโดยชี้แจงถึงเหตุผลที่ตนต้องโทษพร้อมกับแสดงหลักฐานว่าคนเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อยควรไว้วางใจให้ขับรถยนต์สาธารณะหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะได้ แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนดำเนินการสอบสวนคำร้องดังกล่าว ถ้าเห็นด้วยกับคำร้องก็ให้มีอำนาจออกใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยมิให้นำ 8) มาใช้บังคับ แต่ถ้าไม่เห็นด้วยให้สั่งยกคำร้องและแจ้งให้ผู้ขอทราบ

หลักฐานประกอบคำขอ
1) ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือใบแทนใบขับขี่รถดังกล่าว พร้อมด้วยสำเนา แล้วแต่กรณี
2) บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
3) สำเนาทะเบียนบ้าน
4) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่เฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
5) หลักฐานการรับรองซึ่งแสดงว่าผ่านการอบรมและจบหลักสูตรการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ถ้ามี)