วิจิตรศิลป์’วัดร่องเสือเต้น’ ‘สีฟ้า’ฉาบความตระการตา

อีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจช่วงสุดสัปดาห์ “วัดร่องเสือเต้น” ผสมผสาน “ร่มเย็น-สวยงาม” ทุกอณูถูกเนรมิต “วิจิตรศิลป์สีฟ้า” ฉาบลงด้วยความประณีต แม้สร้างเสร็จสมบูรณ์ไม่ถึง 5 ปีเต็ม 
วัดเหนือ-สวย

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หากใครไม่รู้ว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนอยากขอแนะนำสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ผสมผสานกับความสงบร่มเย็นและความสวยงามวิจิตรตระการตา นั่นคือ “วัดร่องเสือเต้น” ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย แม้จะถูกสร้างจนเสร็จสมบูรณ์มาไม่ถึง 5 ปีเต็ม แต่กลับสร้างความติดตรึงใจให้กับญาติโยมที่เข้ามากราบไหว้สักการะ ซึ่งวัดร่องเสือเต้นถูกปลูกสร้างและรังสรรค์ไปด้วย “สีฟ้าสดใส” สบายตา ฉาบลงบนความวิจิตรศิลป์ที่ประณีตทุกอณู จึงไม่แปลกใจถ้าวัดแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในเป้าหมายของนักเดินทาง

สำหรับประวัติ “วัดร่องเสือเต้น” ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2539 และได้สร้างอุโบสถเมื่อวันที่ 9 พ.ย.48 หลังจากนั้นได้ทำการพัฒนาและสร้างเสนาสนะมากมายตามกำลังศรัทธา เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.51 ได้ก่อสร้างองค์พระประธานสิงห์หนึ่ง ขนาดพระสูง 6.50 เมตร หน้าตักกว้าง 5 เมตร โดยทีมงานช่าง นายพุทธา กาบแก้ว หรือ “สล่านก” ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ช่างปูนลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้สร้างวัดร่องขุ่นจนโด่งดังเลืองลือ ซึ่งศิลปะที่ใช้ก่อสร้างวัดร่องเสือเต้น เป็นศิลปะประยุกต์ จิตรกรรมที่เป็นภาพวาดบนฝาพนังเป็นภาพวาดที่เกี่ยวกับพระพุทธประวัติ โดยใช้เฉดสีน้ำเงินฟ้า 

จากนั้นเมื่อวันที่ 20 มี.ค.53 เป็นวันที่บรรจุหัวใจพระเจ้า มีองค์พระรอดลำพูน 84,000 องค์ และแก้วแหวน เงินทอง หลายสิ่งใต้ฐานพระพุทธรูป อนึ่งได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริญายก บรรจุที่พระเศียรองค์พระประธาน และได้รับพระราชทานนามองค์พระประทานว่า “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” ซึ่งมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคล เป็นเจ้าในความเป็นแห่งพระราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก”
กระทั่งพอตกแต่งองค์พระพุทธรัชมงคลบดี ตรีโลกนาถ เป็นองค์พระสีขาวมุข ทำให้ถือได้ว่าสร้างเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 25 ส.ค.54  ใช้งบประมาณในการสร้างทั้งสิ้น 1.6 ล้านบาท